Redakcja

Nowa wersja strony parafialnej – Serdecznie witamy!

Serdecznie witamy na naszej nowej stronie internetowej. Serwis będzie poświęcony naszej Parafii. Systematycznie będą wpisywane wydarzenia z życia naszej wspólnoty parafialnej!

Harcerstwo

Dnia 11 września 2014 roku, przy naszej parafii została reaktywowana drużyna harcerska imienia Janusza Korczaka.

Żywy Różaniec

Cele Żywego Różańca: 1. Umocnienie wiary w duszach wiernych. 2. Modlitwa w intencjach Kościoła, Ojca Świętego, o pokój i nawrócenie grzeszników przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej. 3. Obrona przed duchowymi zagrożeniami. 4. Ożywienie działalności apostolskiej. Obowiązki członków Żywego Różańca: 1. Zapisanie w księdze i odmawianie...

Liturgiczna Służba Ołtarza

Witamy na stronie Liturgicznej Służby Ołtarza Parafii Pysznica. Strona ta zawiera aktualności z życia LSO, a także informacje niezbędne do uzupełnienia wiadomości z zakresu posługi ministrantów, lektorów, ceremoniarzy, Dziewczęcej Służby Maryjnej. Liturgiczna Służba Ołtarza ministrantów i lektorów przy parafii Podwyższenia...

Kapłani pochodzący z naszej parafii

Z parafii pochodzą: Ks. mjr Krzysztof Kopeć, kapelan Armii Stanów Zjednoczonych, święcenia kapłańskie przyjął w USA w 1993 r., a 14 grudnia tego roku odprawił Mszę św. Prymicyjną w kościele parafialnym w Pysznicy. O. Krzysztof Ziarnowski S.V.D., werbista – misjonarz w...

Pracowali w naszej parafii

Ks. Tomasz Kopeć Ks. Maciej Charabin Ks. Łukasz Słaby Ks. Stanisław Gurba etc.

Nasi duszpasterze

Ks. kan. Jan Kłak, PROBOSZCZ, urodzony 8 października 1950 roku w Hłudnie, święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1977 roku. Obowiązki proboszcza parafii Pysznica pełni od roku 1991.     Ks. mgr Damian Stala, WIKARIUSZ, święcenia kapłańskie przyjął z rąk J.E. ks. bpa...

Historia parafii Pysznica

Pysznica swoimi początkami sięga połowy XVI w. W 1558 r. Serafin Doboniecki uzyskał od króla Zygmunta Agusta przywilej lokacyjny, na mocy którego założył wieś Wola Pysznicka (nazwa ta zmieniała się: Spyszna Wola, Wola Pisyńska, Pisznica). Pierwszą drewnianą świątynię w...

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania: Poniedziałek, godzina 1500 - 1700 Środa, godzina 1500 - 1700 Dla chorych w nagłych przypadkach o każdej porze.

O Autorze

9 POSTY

Latest News

Nowa wersja strony parafialnej – Serdecznie witamy!

Serdecznie witamy na naszej nowej stronie internetowej. Serwis będzie poświęcony naszej Parafii. Systematycznie będą wpisywane wydarzenia z życia naszej...