Kapłani

Nasi duszpasterze

Ks. kan. Jan Kłak, PROBOSZCZ, urodzony 8 października 1950 roku w Hłudnie, święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1977 roku. Obowiązki proboszcza parafii Pysznica pełni od roku 1991.     Ks. mgr Damian Stala, WIKARIUSZ, święcenia kapłańskie przyjął z rąk J.E. ks. bpa...

Pracowali w naszej parafii

Ks. Tomasz Kopeć Ks. Maciej Charabin Ks. Łukasz Słaby Ks. Stanisław Gurba etc.

Kapłani pochodzący z naszej parafii

Z parafii pochodzą: Ks. mjr Krzysztof Kopeć, kapelan Armii Stanów Zjednoczonych, święcenia kapłańskie przyjął w USA w 1993 r., a 14 grudnia tego roku odprawił Mszę św. Prymicyjną w kościele parafialnym w Pysznicy. O. Krzysztof Ziarnowski S.V.D., werbista – misjonarz w...

Nowości

Nowa wersja strony parafialnej – Serdecznie witamy!

Serdecznie witamy na naszej nowej stronie internetowej. Serwis będzie poświęcony naszej Parafii. Systematycznie będą wpisywane wydarzenia z życia naszej...