Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Namaszczenie chorych

Kapłan udaje się raz w miesiącu do obłożnie chorych, którzy mogą wówczas skorzystać z Sakramentu Pokuty oraz przyjąć Komunię świętą. Odwiedziny chorych odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca. Chorych należy zgłosić  w zakrystii lub kancelarii parafialnej. W domu należy przygotować:

  • Stół przykryty białym obrusem,
  • Na stole umieszczony krzyż i zapalone świece.
Sakrament chorych udzielany jest podczas Nabożeństw dla chorych. Chorym będącym w niebezpieczeństwie śmierci, sakrament udzielany jest w każdej chwili. Według przepisów Prawa Kanonicznego Sakrament Namaszczenia Chorych udzielany jest ludziom ciężko chorym, oraz będącym w podeszłym wieku. Można go przyjmować wielokrotnie w różnych chorobach, jednak nie należy go nadużywać.

Dodatkowe informacje