Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania w naszej parafii jest udzielany co dwa lata młodzieży gimnazjalnej z klas II i III gimnazjum, po uprzednim przygotowaniu. Spotkania formacyjne dla kandydatów i ich rodziców odbywają się w kościele parafialnym. Kandydaci przygotowujący się do przyjęcia tego Sakramentu są zobowiązani do szczególnej troski o życie sakramentalne (częsta spowiedź i Komunia św.) oraz o zaangażowanie się w duszpasterstwo parafialne (uczestnictwo w nabożeństwach w kościele parafialnym i aktywność w grupach duszpasterskich działających przy parafii).

Dodatkowe informacje