Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Żywy Różaniec

Cele Żywego Różańca:

1. Umocnienie wiary w duszach wiernych.
2. Modlitwa w intencjach Kościoła, Ojca Świętego, o pokój i nawrócenie grzeszników przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej.
3. Obrona przed duchowymi zagrożeniami.
4. Ożywienie działalności apostolskiej.

Obowiązki członków Żywego Różańca:

1. Zapisanie w księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca.
2. Udział w comiesięcznej zmianie tajemnic.
3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w nabożeństwach maryjnych.
4. Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz modlitwa za spokój jego duszy.

Odpusty:

Kościół udziela członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego z zachowaniem zwykłych warunków (stan łaski uświęcającej, komunia święta, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, modlitwa w intencjach Ojca Świętego) w dniu:
1. Przyjęcia do Żywego Różańca
2. Bożego Narodzenia (25 grudnia)
3. Ofiarowania Pańskiego (2 luty)
4. Zwiastowania Pańskiego (25 marca)
5. Zmartwychwstania Pańskiego
6. Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia)
7. Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)
8. Matki Bożej Różańcowej (7 października)

 

Dodatkowe informacje